• 100 مگا بايت

 • هزار تومان790
 • ترافيک ماهيانه 30 گيگابايت
 • پشتيباني تلفن و تیکت در تمام روزها
 • کنترل پنل دايرکت ادمين
 • تعداد وبسايت يک عدد
 • حجم بانک‌اطلاعاتی 50 مگابایت
 • پارک دامين نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • FTP نامحدود
 • بانک اطلاعاتي نامحدود
 • زير دامنه نامحدود
 • سفارش دهيد
 • 500 مگا بايت

 • هزار تومان790
 • ترافيک ماهيانه 50 گيگابايت
 • پشتيباني تلفن و تیکت در تمام روزها
 • کنترل پنل دايرکت ادمين
 • تعداد وبسايت يک عدد
 • حجم بانک‌اطلاعاتی 250 مگابایت
 • پارک دامين نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • FTP نامحدود
 • بانک اطلاعاتي نامحدود
 • زير دامنه نامحدود
 • سفارش دهيد
 • 1 گيگا بايت

 • هزار تومان790
 • ترافيک ماهيانه 70 گيگابايت
 • پشتيباني تلفن و تیکت در تمام روزها
 • کنترل پنل دايرکت ادمين
 • تعداد وبسايت يک عدد
 • حجم بانک‌اطلاعاتی 250 مگابایت
 • پارک دامين نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • FTP نامحدود
 • بانک اطلاعاتي نامحدود
 • زير دامنه نامحدود
 • سفارش دهيد
 • 10 گيگا بايت

 • هزار تومان790
 • ترافيک ماهيانه 100 گيگابايت
 • پشتيباني تلفن و تیکت در تمام روزها
 • کنترل پنل دايرکت ادمين
 • تعداد وبسايت يک عدد
 • حجم بانک‌اطلاعاتی 250 مگابایت
 • پارک دامين نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • FTP نامحدود
 • بانک اطلاعاتي نامحدود
 • زير دامنه نامحدود
 • سفارش دهيد